ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Αντικείμενο Επιχείρησης:

Αγροτικά Προϊόντα


Τομείς Δραστηριότητας:

  • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
  • ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Κατασκευή ιστοσελίδας soft4real - Υπηρεσία δημοσίευσης ισολογισμών iso-logismos
Copyright © TEXT | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΣΙΒΓΙΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.